NVRT

Ik ben beroeps lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten. Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. 

De leden zijn verplicht regelmatig na-en bijscholingen te volgen om zo op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

Meer informatie over NVRT vind je op de website www.nvrt.nl

Klachtenregeling

 

Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk Jantien Bargeman voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht, zo snel mogelijk, rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet wenselijk zijn, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.  

Bovendien staat het je vrij – als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het door jou gewenste resultaat leidt- je te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Met ingang van 23 februari 2020 is mijn praktijk aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. 

Meer informatie vind je via de website van het NIBIG  www.nibig.nl. Wanneer je een klacht hebt, kun je contact opnemen via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de eventuele verdere werkwijze.