Wat is regressietherapie?

De kern van regressietherapie is onverwerkte en pijnlijke ervaringen uit het verleden doorwerken en loslaten.

Je wordt tijdens de therapie geconfronteerd met de pijnlijke en/of verwarrende ervaringen (trauma’s, overtuigingen of gedragspatronen) die onverwerkt en onaf zijn. Dit kunnen recente ervaringen zijn, maar ook hele oude die je in je huidige leven zodanig beïnvloeden dat je psychisch, emotioneel en/of lichamelijke problemen ervaart.

Onder mijn professionele begeleiding kun je deze ervaringen opsporen, alsnog herbeleven en verwerken, met als resultaat dat je problemen die door deze ervaring zijn ontstaan, geheel verdwijnen of verminderen. 

Onverwerkte ervaringen kunnen ontstaan zijn tijdens volwassenheid, kindertijd, geboorte, zwangerschap of zelfs conceptie.

Praktijk JB is gevestigd in Dokkum, provincie Friesland.

Lees ook: Wat is reïncarnatietherapie?