Wat is reïncarnatietherapie ?

Reïncarnatietherapie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de ziel vele malen kan incarneren. Net als bij regressietherapie gaan we er vanuit dat veel klachten en problemen voortkomen uit eerdere, onverwerkte ervaringen. Dit kunnen ervaringen uit het huidige leven of een vorig leven zijn, die er de oorzaak van kunnen zijn dat je psychische problemen hebt. (bijvoorbeeld posttraumatisch stress)

Deze onverwerkte ervaringen dienen zich vroeg of laat vaak toch weer aan in de vorm van problemen. Het vraagt om aandacht en dat kunnen we met behulp van deze therapie weer bereikbaar maken.

Bij regressie- en reïncarnatietherapie wordt gebruik gemaakt van een bewustzijnstoestand die ‘trance’ wordt genoemd. Hierbij staat het verkrijgen van inzicht in de samenhang van de onverwerkte ervaringen (in huidige of vorige levens) met de huidige problemen voorop.  De cliënt blijft in de trancetoestand steeds bewust van zichzelf in het verleden en in het heden en maakt het volledige proces van herbeleving bewust mee.

Regressie- en reïncarnatietherapie is geschikt voor iedereen die verantwoording wil nemen voor zijn/haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.

Praktijk JB is gevestigd in Dokkum, provincie Friesland.

Lees ook: Wat is regressietherapie?